0038269030777 nobelcg@t-com.me

proizvodi > filteri za kompletnu kuću

filteri za kompletnu kuću

FH10B1

Materijal i jednostavan dizajn omogućavaju dugovečnost u radu bez naknadnog angažovanja i dodatnih troškova…

filteri za kompletnu kuću

FH20B1

Materijal i jednostavan dizajn omogućavaju dugovečnost u radu bez naknadnog angažovanja i dodatnih troškova…

filteri za kompletnu kuću

NW 18-25-32

Cintropur filteri napravljeni od visokokvalitetnih sintetičkih materijala, idealni za upotrebu u domaćinstvu i industriji….

filteri za kompletnu kuću

PP-50

Koristi se kao predtretman vode za sprečavanje prodora sedimentnih čestica većih od 50 mikron …