KUĆNI RO SISTEM

FC-700RO

80-120 l vode za piće za 24 sata

Aparat nove generacije FC-700RO zasniva se isključivo na procesu  mehaničkog prečišćavanja vode. Proces prečišćavanja vode putem reverzno osmotske …

STELLA

80-120 l vode za piće za 24 sata

Aparat STELLA je tradicionalni RO aparat koji se ugrađuje u sudoperu ali sa novim inovativnim dizajnom i olakšanim pristupom zamjeni filtera i održavanju…

STELLA P

80-180 l vode za piće za 24 sata

Osnovni princip rada NOBEL aparata STELLA zasniva se isključivo na procesu mehaničkog prečišćavanja vode. Proces prečišćavanja vode putem reverzno osmotske …

MAGMA

oko 150 l vode za piće za 24 sata

Osnovni princip rada aparata NOBEL Magma zasniva se isključivo na procesu mehaničkog prečišćavanja vode kroz predfiltere i RO membranu. Izuzetno…

FC-700RO

80-120 l vode za piće za 24 sata

Aparat nove generacije FC-700RO zasniva se isključivo na procesu  mehaničkog prečišćavanja vode. Proces prečišćavanja vode putem reverzno osmotske …

STELLA

80-120 l vode za piće za 24 sata

Aparat STELLA je tradicionalni RO aparat koji se ugrađuje u sudoperu ali sa novim inovativnim dizajnom i olakšanim pristupom zamjeni filtera i održavanju…

STELLA P

80-180 l vode za piće za 24 sata

Osnovni princip rada NOBEL aparata STELLA zasniva se isključivo na procesu mehaničkog prečišćavanja vode. Proces prečišćavanja vode putem reverzno osmotske …

MAGMA

oko 150 l vode za piće za 24 sata

Osnovni princip rada aparata NOBEL Magma zasniva se isključivo na procesu mehaničkog prečišćavanja vode kroz predfiltere i RO membranu. Izuzetno…