KUĆNI RO SISTEM

FC-700RO

80-120 l vode za piće za 24 sata

Aparat nove generacije FC-700RO zasniva se isključivo na procesu  mehaničkog prečišćavanja vode. Proces prečišćavanja vode putem reverzno osmotske …

NOBEL 2020

270 l vode za piće za 24 sata

Ovaj elegantan uređaj, modernog dizajna će se savršeno uklopiti u bilo koji prostor. Mogućnost korišćenja kao dispenzer uz neki od NOBEL uređaja ili kao samostalan uređaj…

STELLA P

80-180 l vode za piće za 24 sata

Osnovni princip rada NOBEL aparata STELLA zasniva se isključivo na procesu mehaničkog prečišćavanja vode. Proces prečišćavanja vode putem reverzno osmotske …

MAGMA

oko 150 l vode za piće za 24 sata

Osnovni princip rada aparata NOBEL Magma zasniva se isključivo na procesu mehaničkog prečišćavanja vode kroz predfiltere i RO membranu. Izuzetno…

FC-700RO

80-120 l vode za piće za 24 sata

Aparat nove generacije FC-700RO zasniva se isključivo na procesu  mehaničkog prečišćavanja vode. Proces prečišćavanja vode putem reverzno osmotske …

NOBEL 2020

270 l vode za piće za 24 sata

Ovaj elegantan uređaj, modernog dizajna će se savršeno uklopiti u bilo koji prostor. Mogućnost korišćenja kao dispenzer uz neki od NOBEL uređaja ili kao samostalan uređaj…

STELLA P

80-180 l vode za piće za 24 sata

Osnovni princip rada NOBEL aparata STELLA zasniva se isključivo na procesu mehaničkog prečišćavanja vode. Proces prečišćavanja vode putem reverzno osmotske …

MAGMA

oko 150 l vode za piće za 24 sata

Osnovni princip rada aparata NOBEL Magma zasniva se isključivo na procesu mehaničkog prečišćavanja vode kroz predfiltere i RO membranu. Izuzetno…