KUĆNI OMEKŠIVAČI

NG-28 Nobel Galaxy

Tvrdoću prirodnih voda uglavnom izazivaju joni kalcijuma, magnezijuma i gvožđa neorganskog porekla. Kalcijum i magnezijum se u vodi javljaju uglavnom…

D-01

Omekšivači DELTA predstavljaju novi koncept u svetu aparata za omekšavanje i tretmana vode. Delta omekšivači rade bez električne energije, samo na hidraulički…

D-02

Omekšivači DELTA predstavljaju novi koncept u svetu aparata za omekšavanje i tretmana vode. Delta omekšivači rade bez električne energije, samo na hidraulički…

D-03

Omekšivači DELTA predstavljaju novi koncept u svetu aparata za omekšavanje i tretmana vode. Delta omekšivači rade bez električne energije, samo na hidraulički…

GALAXY

Magma set je idealna kombinacija za porodičnu kuću.Magma set se sastoji od Omekšivača Galaxy NG-28 i RO aparata za prečišćavanje vode Magma. Galaxy je omekšivač…

NG-28 Nobel Galaxy

Tvrdoću prirodnih voda uglavnom izazivaju joni kalcijuma, magnezijuma i gvožđa neorganskog porekla. Kalcijum i magnezijum se u vodi javljaju uglavnom…

D-01

Omekšivači DELTA predstavljaju novi koncept u svetu aparata za omekšavanje i tretmana vode. Delta omekšivači rade bez električne energije, samo na hidraulički…

D-02

Omekšivači DELTA predstavljaju novi koncept u svetu aparata za omekšavanje i tretmana vode. Delta omekšivači rade bez električne energije, samo na hidraulički…

D-03

Omekšivači DELTA predstavljaju novi koncept u svetu aparata za omekšavanje i tretmana vode. Delta omekšivači rade bez električne energije, samo na hidraulički…

GALAXY

Magma set je idealna kombinacija za porodičnu kuću.Magma set se sastoji od Omekšivača Galaxy NG-28 i RO aparata za prečišćavanje vode Magma. Galaxy je omekšivač…