PODRŠKA

PODRŠKA ZA UPOTREBU I NAČIN DJELOVANJA NOBEL APARATA I FILTERA

Naša kompanija vrši usluge podrške za upotrebu i načina delovanja naših proizvoda.

Filteri NOBEL služe za poboljšavanje kvaliteta vode u domaćinstvima, preduzećima i industriji. Upotrebljavaju se kao dodatni elementi spojeni na kućnu vodovodnu instalaciju sa sopstvenim rezervoarom i slavinom.

Filteri rade na bazi mehaničkog prečišćavanja sa osmotskom reverzibilnom osmozom koja se pokazala najefikasnijom i najjeftinijom za eksploataciju u odnosu na stepen prečišćavanja.

Vrijeme efikasnog rada zavisi od zaprljanosti ulazne vode i blagovremenog održavanja aparata u smislu zamjene eksploatacionog materijala.

Za sam rad aparata za prečišćavanje jako je bitan radni pritisak.Pritisak treba da se kreće u rasponu 2.5-8 bari. Što je veći pritisak bolji je učinak aparata kvalitativno i kvantitativno.

Tamo gdje se unaprijed zna da je pritisak vode u instalaciji mali ( ispod 2.5 bara) ili gdje je u upotrebi hidrofor preporučujemo NOBEL aparate sa već ugrađenom buster pumpom. Buster pumpa se uvek može naknadno ugraditi u sve NOBEL aparate.

 

UGRADNJA APARATA

Aparati za prečišćavanje se postavljaju na donji kuhinjski element ili u sudoperu u zavisnosti od tipa aparata. Povezuju se na vodovodnu instalaciju konektorom ispred kuhinjske slavine. Ugradnja je uračunata u cijenu aparata.

 

SERVISNA SLUŽBA NOBEL

NOBEL CORPORATION ima dobro opremljenu i razvijenu servisnu službu za podršku koja pokriva cijelu teritoriju Crne Gore.

Servisna služba je prepoznatljiva po vozilima oslikanim ili markiranim znakom NOBEL. Serviseri su uniformisani odijelima sa logotipom NOBEL. Za sve ugradnje aparata i zamjene filtera kao i intervencije u garantnom roku nadležan je isključivo SERVIS NOBEL.

 

EKSPLOATACIONI MATERIJAL

Eksploatacioni materijal tj. potrošni materijal su svi ulošci filtera i osmotska membrana. Da bi uređaj za prečišćavanje dobro radio i da bi davao kvalitetnu prečišćenu vodu potrebno je redovno mijenjati eksploatacioni materijal prema dolje prikazanoj tabeli.

Voda nije istog kvaliteta na različitim područjima teritorije širom Crne Gore.

Takođe postoje razlike između voda iz gradskih i seoskih vodovoda ili pojedinačnih bunara po gazdinstvima. Prema iskustvenim normama ulošci se negde menjaju ranije od predviđenog. To znači da je na tom području, vodovodu ili bunaru voda lošijeg kvaliteta iz bilo kojih razloga. Češćom zamenom filtera kupcu ne poskupljuje održavanje aparata.

Tabela zamene uložaka filtera

br Uložak Period zamene
1 I predfilter 4-6 mijeseci
2 II predfilter 4-6 mijeseci
3 III predfilter 4-6 mijeseci
4 IV predfilter 4-6 mijeseci
5 Osmotska membrana 12-36 mijeseci
6 In Line ili Post filter 4-6 mijeseci
7 Magnetni post filter 4-6 mijeseci
8 Mineralizator Dol-100 12 mijeseci
9 Magnetajzer RO-1 60 mijeseci