Magnetno oplemenjena voda

Ruski naučnici I.V.Dardimov, A.V.Krilov i Brehman su 1965 godine objavili rezultate istraživanja o uticaju magnetnih polja na običnu vodu. Na osnovu istraživanja su otkrili izuzetno blagotvoran uticaj vode koja je propuštena kroz magnetno polje na žive sisteme (razne vrste biljaka i životinja). Može se reći da su oni među prvima uveli primenu namagnetisane vode u poljoprivredi a kasnije i u tehnici. Takođe je poznat efekat da voda propuštena kroz magnetno polje ostavlja manje kamenca u cijevima i kotlovskim postrojenjima, a uz to je daleko manje agresivna u dodiru sa raznim elementima tehničkih sistema. Ovaj efekat u tehnici se odavno primjenjuje. Od 60-tih godina do danas u svetu je komercijalno realizovan izvjestan broj različitih uredjaja za magnetisanje vode. Manji sistemi su namenjeni ličnoj i porodičnoj upotrebi dok se veći ugradjuju u sisteme za navodnjavanje i vodosnabdevanje. Slični uredjaji se montiraju u kotlovska i druga postrojenja radi sprečavanja taloženja kamenca. Najviše ovakvih uredjaja za širu upotrebu realizovano je u Rusiji, Kini i Japanu.U Rusiji postoji masovna montaža ovakvih uredjaja za navodnjavanje u poljoprivredi. Rezultati koji su postignuti primenom namagnetisanih voda u tehnici i poljoprivredi su izuzetni.

Činjenica je da namagnetisana voda smanjuje taloženje kamenca u kotlovskim postrojenjima i instalacijama. Ruski naučnici su pronašli da i nafta koja na isti način propuštena kroz magnetna polja ne ostavlja naslage na zidovima cijevi naftovoda. Ovo je za tehničku praksu od ogromnog značaja, jer su se zbog takvih naslaga ranije morale zamenjivati cijevi naftovoda. Naučno je dokazano da je beton pravljen uz pomoc namagnetisane vode daleko otporniji na atmosferske i druge uticaje od betona načinjenog uz upotrebu obične vode. Ovakvi slični primeri su naučno verifikovani i opisani u knjizi ” Magnetisanje vodnih sistema “, izdatoj u Moskvi 1982.godine čiji je autor ruski naucnik V.I.Klasen. U knjizi su objavljene i fotografije dokova pravljenih na bazi obične i namagnetisane vode. Iako su napravljeni istovremeno i bili izloženi istim uticajima, betonski dokovi načinjeni uz primjenu obične vode su gotovo sasvim propali pod dejstvom atmosferskih prilika dok oni načinjeni uz primenu namagnetisane vode izgledaju gotovo novi.

Ništa manje začuđujući rezultati nisu postignuti u poljoprivredi uz primenu namagnetisane vode. Pomenuta grupa ruskih naučnika utvrdila je da je prinos suncokreta veci za 20% u odnosu na prinos koji se postiže uz zalivanje običnom vodom pod identičnim uslovima. Prinosi soje su povećani za 40%, a žitarica čak i za 50%. Eksperimenti su vršeni sa životinjama primjenom namagnetisane vode u njihovoj ishrani. Životinje koje su pojene takvom vodom ili hranjene hranom rastvorenom u namagnetisanoj vodi imale su veći prirast nego one kojima je davana obična voda.Takve životinje su imale bolju sposobnost razmnožavanja veću otpornost od bolesti, bolju nosivost jaja (kod živine), znatno veću mliječnost ( kod krava ) itd. Značajni efekti primjene namagnetisane vode su postignuti u ljudskoj ishrani. Korišćenjem namagnetisane vode za piće smanjuje se podložnost ljudskog organizma raznim infekcijama a povećava se opšta psihofizička vitalnost.

Ljudi koji piju magnetno oplemenjena  voda  redje oboljevaju a u psihofizičkom smislu su vitalniji. Svi pomenuti efekti su naučno verifikovani i praktično primenjeni ali se u nekim zemljama kao i kod nas u široj javnosti o njima malo zna. Magnetno oplemenjivanje vode može biti od ogromnog značaja za pripremanje hrane i raznih napitaka.Treba istaći da se značajan deo efekata magnetnog oplemenjivanja vode izgubi na temperaturi iznad 65 C. Magnetno oplemenjivanje se može koristiti i prilikom konzerviranja voća, povrća i pečuraka. Ako se konzervacija obavlja kiseljenjem kao u slučaju ostavljanja zimnice, pripremljenu vodu treba koristiti neposredno pred nalivanje. Sva hrana konzervisana uz primenu magnetno oplemenjene vode, znatno je trajnija i ima bolji kvalitet u odnosu na konzervisanje primenom obične vode. Povrće sačuva kvalitet čak i naredne godine. Ovo naročito dolazi do izražaja kod kiseljenja kupusa gde se za konzervaciju upotrebljava samo voda. Ukoliko je kiseljenje vršeno magnetno oplemenjenom vodom izbegava se pojava truljenja kupusa pa čak i nakon uobičajenog roka upotrebe.Magnetno oplemenjena voda nema apsolutno nikakvo štetno dejstvo na ljudski organizam niti bilo kakve kontraindikacije, to jest nema stanja ni bolesti gde se ne sme koristiti. Njena upotreba je dopuštena uvek i bez štetnih posledica. Najvažniji uticaj magnetno oplemenjene vode sastoji se u jačanju odbrambenih sposobnosti u opšem smislu. Ako se magnetno oplemenjena voda svakodnevno koristi za piće rezultati su uočljivi već posle nekoliko nedelja, kako kod oboljelih tako i kod zdravih osoba. Najubedljiviji dokaz predstavljaju masovne epidemije gripa.

Osobe koje za piće koriste magnetno oplemenjenu vodu ređe oboljevaju ( u višečlanim porodicama koje piju oplemenjenu vodu niko ne oboli i pored velikih kontakata sa obolelima ) . Osobe koje piju magnetno oplemenjenu vodu neuporedivo imaju manje zdravstvenih problema pri čemu je iskljucen autosugestivni uticaj.U medicini je poznat placebo efekat, koji se sastoji u tome što i lažni lek moze pozitivno uticati na oboljelog ako se veruje u izlečenje, medjutim kod upotrebe magnetno oplemenjene vode nije teško razlučiti sta predstavlja njeno objektivno dejstvo.

Broj oboljenja bilo koje vrste nekoliko puta je manji među ljudima koji piju magnetno oplemenjenu vodu u odnosu na vremenski period i iste uslove kad takvu vodu nisu pili. Ako se broj oboljenja uporedi sa slučajno odabranom grupom slične starosne strukture i životnih uslova dolazi se do zaključka da oni koji piju magnetno oplemenjenu vodu oboljevaju vičestruko ređe. Osim poboljsanja odbrambenih sposobnosti organizma magnetno oplemenjena voda pospešuje i ubrzava proces ozdravljenja u slučaju najrazličitijih oboljenja. Primena magnetno oplemenjene vode u terapijske svrhe poželjna je kod svake vrste bolesti bez obzira na terapiju koju odredi lekar. Takva voda neće negativno uticati na uobičajeni način liječenja niti prouzrokovati štetne posledice bez obzira na vrstu terapije. Ljudi koji su koristili magnetno oplemenjenu vodu ističu da je došlo do podizanja nivoa životne energije u kompletnom psihofizičkom smislu. Rezultat tog efekta je opšte podmladjivanje ljudskog organizma.Upotrebom namagnetisane vode dolazi do uravnoteženja metaboličkih procesa a kao rezultat toga je regulacija tjelesne težine. Upotreba magnetno oplemenjene vode smanjuje nervnu napetost i depresivnost a povećava sposobnost organizma prema stresu. Dolazi do povećanja intelektualnih sposobnosti i podizanja nivoa opšteg duhovnog stanja. Konzumacija magnetno oplemenjene vode u svakom slučaju može pomoći ubrzanju pozitivnih procesa u Vašem organizmu kako pri izlečenju organskih poremećaja tako i u podizanju psihofizičkih sposobnosti.