FILTERI ZA KOMPLETNU KUĆU

FH10B1

Materijal i jednostavan dizajn omogućavaju dugovečnost u radu bez naknadnog angažovanja i dodatnih troškova…

FH20B1

Materijal i jednostavan dizajn omogućavaju dugovečnost u radu bez naknadnog angažovanja i dodatnih troškova…

NW 18-25-32

Cintropur filteri napravljeni od visokokvalitetnih sintetičkih materijala, idealni za upotrebu u domaćinstvu i industriji…

PP-50

Koristi se kao predtretman vode za sprečavanje prodora sedimentnih čestica većih od 50 mikrona u zaštiti pumpi…

FH10B1

Materijal i jednostavan dizajn omogućavaju dugovečnost u radu bez naknadnog angažovanja i dodatnih troškova…

FH20B1

Materijal i jednostavan dizajn omogućavaju dugovečnost u radu bez naknadnog angažovanja i dodatnih troškova…

NW 18-25-32

Cintropur filteri napravljeni od visokokvalitetnih sintetičkih materijala, idealni za upotrebu u domaćinstvu i industriji…

PP-50

Koristi se kao predtretman vode za sprečavanje prodora sedimentnih čestica većih od 50 mikrona u zaštiti pumpi…