INDUSTRIJSKI FILTERI

NW 500-650-800

Cintropur filteri napravljeni od visokokvalitetnih sintetičkih materijala, idealni za upotrebu u industriji.

Najčešće se koriste kao predfilteri za prečišćavanje vode u svim prilikama gde je potrebno zaštititi vodovodnu instalaciju i opremu od mehaničkih…

Višenamenski filteri

Višenamenski, multimedijalni filteri za filtraciju i otklanjanje mutnoće iz vode.

Tankovi su napravljeni od poliamidnog materijala sa donjim i gornjim delom koji distribuira vodu i ispirajućim diznama.

NW 500-650-800

Cintropur filteri napravljeni od visokokvalitetnih sintetičkih materijala, idealni za upotrebu u industriji.

Najčešće se koriste kao predfilteri za prečišćavanje vode u svim prilikama gde je potrebno zaštititi vodovodnu instalaciju i opremu od mehaničkih…

Višenamenski filteri

Višenamenski, multimedijalni filteri za filtraciju i otklanjanje mutnoće iz vode.

Tankovi su napravljeni od poliamidnog materijala sa donjim i gornjim delom koji distribuira vodu i ispirajućim diznama.