D-02

Opis rada

Omekšivači DELTA predstavljaju novi koncept u svetu aparata za omekšavanje i tretmana vode. Delta omekšivači rade bez električne energije, samo na hidraulički pritisak vode iz gradske instalacije ili individualnih bunara posredstvom hidrofora.

Delta omekšivači nemaju motor, električne i elektronske sklopove, niti ikakve električne žice. Pokretni delovi u ventilskoj glavi reaguju već na 0,8 bari dinamičkog pritiska. Delta omekšivači su projektovani za upotrebu u domaćinstvima, komercijalnim i industrijskim postrojenjima. Sastavljeni su od sintetičkog materijala bijele boje koji je pogodan za upotrebu u prehrambenoj industriji, svim vrstama kuhinja i restorana, medicinskim laboratorijama i mnogim

Opis rada

Omekšivači DELTA predstavljaju novi koncept u svetu aparata za omekšavanje i tretmana vode. Delta omekšivači rade bez električne energije, samo na hidraulički pritisak vode iz gradske instalacije ili individualnih bunara posredstvom hidrofora.

Delta omekšivači nemaju motor, električne i elektronske sklopove, niti ikakve električne žice. Pokretni delovi u ventilskoj glavi reaguju već na 0,8 bari dinamičkog pritiska. Delta omekšivači su projektovani za upotrebu u domaćinstvima, komercijalnim i industrijskim postrojenjima. Sastavljeni su od sintetičkog materijala bijele boje koji je pogodan za upotrebu u prehrambenoj industriji, svim vrstama kuhinja i restorana, medicinskim laboratorijama i mnogim postrojenjima. S’ obzirom na male dimenzije, mogu se smestiti u sudopere i svuda gde je prostor ograničen.

Delta omekšivači se isporučuju kao singl (jedna kolona) ili duplex (dvije kolone). Kolone mogu biti spakovane u kompaktno kućiste zajedno sa rezervoarom za tabletiranu so ili posebne kolone sa zidnim nosačem i odvojenim rezervoarom za tabletiranu so. Spajanjem više duplex jedinica paralelno, prema potrebi, dobija se jedinstven sklop omekšivača malih dimenzija velikog protoka. Prednosti Delta omekšivača nad konvencionalim omekšivačima ogledaju se u malim dimenzijama, u radu bez električne energije i jednostavnom rukovanju.

postrojenjima. S’ obzirom na male dimenzije, mogu se smestiti u sudopere i svuda gde je prostor ograničen.

Delta omekšivači se isporučuju kao singl (jedna kolona) ili duplex (dvije kolone). Kolone mogu biti spakovane u kompaktno kućiste zajedno sa rezervoarom za tabletiranu so ili posebne kolone sa zidnim nosačem i odvojenim rezervoarom za tabletiranu so. Spajanjem više duplex jedinica paralelno, prema potrebi, dobija se jedinstven sklop omekšivača malih dimenzija velikog protoka. Prednosti Delta omekšivača nad konvencionalim omekšivačima ogledaju se u malim dimenzijama, u radu bez električne energije i jednostavnom rukovanju.

Tehnički podaci

Zapremina smole za omekšavanje: 2 x 3,3 litra
Radni pritisak: 1-8 bari
Nominalni protok sa 1bar pad pritiska: 2.500 l/čas
Maximalni protok: 3.500 l/čas
Kapacitet omekšavanja: 2 x 15 m3/°F
Potrošnja soli po regeneraciji: 0,3 kg
Potrošnja vode po regeneraciji: 20 litara
Vreme regeneracije: 15 minuta
Dimenzije: 468 x 522 x 590 mm (visina x širina x dubina)

Mjesto ugradnje:

Delta duplex omekšivači mogu se isporučivati upakovani kompletno u jednu kutiju ili posebne kolone u kutiji ili na zidnom nosaču, plus posebno rezervoar tabletirane soli. Delta duplex omekšivači osim što su malih dimenzija imaju izuzetne radne karaktristike i omogućavaju 24 časovnu omekšanu vodu nominalnog protoka 2.500 l/čas.

PROIZVODI IZ ISTE KATEGORIJE