D-03

Opis rada

Omekšivači DELTA predstavljaju novi koncept u svetu aparata za omekšavanje i tretmana vode. Delta omekšivači rade bez električne energije, samo na hidraulički pritisak vode iz gradske instalacije ili individualnih bunara posredstvom hidrofora.

Delta omekšivači nemaju motor, električne i elektronske sklopove, niti ikakve električne žice. Pokretni delovi u ventilskoj glavi reaguju već na 0,8 bari dinamičkog pritiska. Delta omekšivači su projektovani za upotrebu u domaćinstvima, komercijalnim i industrijskim postrojenjima. Sastavljeni su od sintetičkog materijala bijele boje koji je pogodan za upotrebu u prehrambenoj industriji, svim vrstama kuhinja i restorana, medicinskim laboratorijama i mnogim

Opis rada

Omekšivači DELTA predstavljaju novi koncept u svetu aparata za omekšavanje i tretmana vode. Delta omekšivači rade bez električne energije, samo na hidraulički pritisak vode iz gradske instalacije ili individualnih bunara posredstvom hidrofora.

Delta omekšivači nemaju motor, električne i elektronske sklopove, niti ikakve električne žice. Pokretni delovi u ventilskoj glavi reaguju već na 0,8 bari dinamičkog pritiska. Delta omekšivači su projektovani za upotrebu u domaćinstvima, komercijalnim i industrijskim postrojenjima. Sastavljeni su od sintetičkog materijala bijele boje koji je pogodan za upotrebu u prehrambenoj industriji, svim vrstama kuhinja i restorana, medicinskim laboratorijama i mnogim postrojenjima. S’ obzirom na male dimenzije, mogu se smestiti u sudopere i svuda gde je prostor ograničen.

Delta omekšivači se isporučuju kao singl (jedna kolona) ili duplex (dvije kolone). Kolone mogu biti spakovane u kompaktno kućiste zajedno sa rezervoarom za tabletiranu so ili posebne kolone sa zidnim nosačem i odvojenim rezervoarom za tabletiranu so. Spajanjem više duplex jedinica paralelno, prema potrebi, dobija se jedinstven sklop omekšivača malih dimenzija velikog protoka. Prednosti Delta omekšivača nad konvencionalim omekšivačima ogledaju se u malim dimenzijama, u radu bez električne energije i jednostavnom rukovanju.

postrojenjima. S’ obzirom na male dimenzije, mogu se smestiti u sudopere i svuda gde je prostor ograničen.

Delta omekšivači se isporučuju kao singl (jedna kolona) ili duplex (dvije kolone). Kolone mogu biti spakovane u kompaktno kućiste zajedno sa rezervoarom za tabletiranu so ili posebne kolone sa zidnim nosačem i odvojenim rezervoarom za tabletiranu so. Spajanjem više duplex jedinica paralelno, prema potrebi, dobija se jedinstven sklop omekšivača malih dimenzija velikog protoka. Prednosti Delta omekšivača nad konvencionalim omekšivačima ogledaju se u malim dimenzijama, u radu bez električne energije i jednostavnom rukovanju.

Tehnički podaci

Zapremina smole za omekšavanje: 2 x 12 litara
Minimalni pritisak: 1 bar
Maximalni pritisak: 8 bari
Nominalni protok sa 1 bar pada pritiska: 3.700 l/čas
Maximalni protok: 4.200 l/čas
Kapacitet omekšavanja: 2 x 60 m3/°F
Potrošnja soli po regeneraciji: 1,2 kg
Potrošnja vode po regeneraciji: 50 litara
Vreme regeneracije: 30 minuta
Dimenzije: 600 x 584 x 349 mm (visina x širina x dubina)

Mjesto ugradnje:

Omekšivači DELTA Ontario duplex isporučuju se odvojeno od tanka za tabletiranu so. Time se maksimalno iskorišćava prostor na mestu ugradnje. Omekšivači DELTA Ontario duplex odlikuju se malim dimenzijama i velikim radnim protokom od 3,7 m3/čas obezbeđujući omekšanu vodu tokom 24 sata. Priključci za vodu 1’’ i 1/4’’. Spajanjem više dupleks jedinica paralelno dobija se postrojenje malih dimenzija i velikog protoka.

PROIZVODI IZ ISTE KATEGORIJE