D-01

Opis rada

Omekšivači DELTA predstavljaju novi koncept u svetu aparata za omekšavanje i tretmana vode. Delta omekšivači rade bez električne energije, samo na hidraulički pritisak vode iz gradske instalacije ili individualnih bunara posredstvom hidrofora.

Delta omekšivači nemaju motor, električne i elektronske sklopove, niti ikakve električne žice. Pokretni delovi u ventilskoj glavi reaguju već na 0,8 bari dinamičkog pritiska. Delta omekšivači su projektovani za upotrebu u domaćinstvima, komercijalnim i industrijskim postrojenjima. Sastavljeni su od sintetičkog materijala bijele boje koji je pogodan za upotrebu u prehrambenoj industriji, svim vrstama kuhinja i restorana, medicinskim laboratorijama i mnogim postrojenjima. S’obzirom na male dimenzije, mogu se smestiti u sudopere i svuda gde je prostor ograničen.

Delta omekšivači se isporučuju kao singl (jedna kolona) ili duplex (dvije kolone). Kolone mogu biti spakovane u kompaktno kućiste zajedno sa rezervoarom za tabletiranu so ili posebne kolone sa zidnim nosačem i odvojenim rezervoarom za tabletiranu so. Spajanjem više duplex jedinica paralelno, prema potrebi, dobija se jedinstven sklop omekšivača malih dimenzija velikog protoka. Prednosti Delta omekšivača nad konvencionalim omekšivačima ogledaju se u malim dimenzijama, u radu bez električne energije i jednostavnom rukovanju.

Tehnički podaci

Zapremina smole za omekšavanje: 3,3 litra
Radni pritisak: 1-8 bari
Nominalni protok sa 1 bar pada pritiska: 1.500 l/čas
Maximalni protok: 2.500 l/čas
Kapacitet omekšavanja: 15 m3/°F
Potrošnja soli po regeneraciji: 0.3 kg
Potrošnja vode po regeneracij: 20 litara
Vreme regeneracije: 15 minuta
Dimenzije: 484 x 241 x 538 mm (visina x širina x dubina) 

Mjesto ugradnje:

Delta singl omekšivači kompletno su spakovani u atraktivno kompaktno kućište koje je istovremeno i rezervoar tabletirane soli. Omekšivači se mogu isporučivati sa priključcima za vodu od 1/2, 3/4 ili 1’’. Svaki omekšivač je opskrbljen bay-passom. Priključci za vodu mogu se orijentisati sa tri strane u zavisnosti od potrebe. Zbog svoje kompaktnosti, malih dimenzija i izvrsnih radnih karakteristika nalaze široku primenu u domaćinstvima, komercijalnim i industrijskim postrojenjima.

PROIZVODI IZ ISTE KATEGORIJE