MAGMA

Opis rada

Osnovni princip rada aparata NOBEL Magma zasniva se isključivo na procesu mehaničkog prečišćavanja vode kroz predfiltere i RO membranu. Izuzetno dopadljivo i kompaktno kućište u kome su smešteni svi elementi jednog savremenog RO aparata za prečišćavanje vode.

Tako koncipiran aparat može se smestiti, po želji kupca, na bilo koje vidno ili ne upadljivo mesto.

Voda iz kućne instalacije prolazi prvo kroz

sedimentni predfilter gde se odstranjuju nečistoće iz vode kao što su blato, pesak, rđa itd. Nakon toga voda prolazi kroz booster pumpu i filter sa aktivnim ugljem u kome se apsorbuje hlor, jedinjenja hlora, pesticidi i druga organska i neorganska jedinjenja. Buster pumpa je zadužena da obezbedi dobar radni pritisak u sistemu kako bi se postigao što bolji učinak aparata. Zatim voda prolazi kroz drugi sedimentni predfilter koji zadržava zaostale čestice veće od 5 mikrona.

Tako tretirana voda delimično očišćena predfilterima prolazi groz glavni filter, reverznu osmotsku membranu, koja nanofiltracijom uklanja sve čestice veće od 0.0001 mikron.Tako prečišćena voda ide u rezervoar. Pomeranjem poluge na slavini za istakanje vode, koja se montira na kuhinjsku

sudoperu, voda iz rezervoara prolazi kroz postkarbonski filter ujedno i remineralizator. Postkarbonski remineralizator je filter sa aktivnim ugljem obogaćen kalcijumom i magnezijumom. Takav filter poboljšava ukus vode i vrši naknadnu blagu mineralizaciju vode te pritom održava potrebnu neutralnu Ph vrednost prečišćene vode. Pre istakanja vode kroz slavinu voda prolazi kroz Magnetajzer MZ-RO. Prolaskom filtrirane RO vode kroz permanentmagnetno homogeno polje Magnetajzera dipoli se orijentišu po zadatoj osi magnetizacije i na taj način se izlaskom iz magnetnog polja izaziva raspad makro molekula na jedinične molekule vode.

Efekat upotrebe RO vode obrađene uređajem MZ-RO je da se znatno poboljšava resorpcija vode kroz membrane ćelija čoveka, životinja i biljaka.To za posledicu ima ubrzavanje procesa metabolizma.

Svakim startovanjem filtriranja vode aparat prvo 10 sekundi flešuje tj. ispira RO membranu od nečistoća koje se tamo zadržavaju a nakon toga počinje filtracija vode. Elektronski modul je zadužen da kontroliše rad aparata i ne dozvoljava eventualno curenje vode na spojevima unutar aparata. Aparat se prema želji kupca može isporučiti sa Magnetajzerom MZ-RO ili bez njega.

Tehnički podaci

Aparat za prečišćavanje vode Nobel Magma ima 5 stepeni filtriranja vode sa bogatom dodatnom opremom:

I predfilter – sedimentni propilenski filter 5 mikrona
II predfilter – prekarbonski GAC filter sa aktivnim ugljem
III predfilter – sedimentni propilenski filter 5 mikrona
IV glavni filter – reverzibilna osmotska membrana 50 GPD
V krajnji filter – postkarbonski remineralizator filter
Magnetajzer MZ-RO
Booster pumpa sa transformatorom 230V AC/24 V DC
Elektronski modul
Rezervoar prečišćene vode pod pritiskom 7 litara neto
Moderna slavina za istakanje vode
Maksimalna količina prerade vode oko 150 l na dan.

Mjesto ugradnje:

  • Na bilo koje raspoloživo mesto u kuhinji

Dimenzije aparata: širina 24 x dubina 42 x visina 42 cm   |   Napajanje el. energijom: 230V, 50Hz

PROIZVODI IZ ISTE KATEGORIJE