FC-700RO

Opis rada

Aparat nove generacije Nobel Columbia zasniva se isključivo na procesu mehaničkog prečišćavanja vode. Proces prečišćavanja vode putem reverzno osmotske membrane transformiše vodu iz vodovodne instalacije ili iz bunara u visoko kvalitetnu vodu za piće i kuvanje. Proces prečišćavanja vode odvija se kroz kombinovani predfilter (sedimentni sa aktivnim ugljem), kroz reversno osmotsku membranu i detox postzavršni filter. Prečišćena voda se čuva u rezervoarima hladne i vruće vode. Tokom procesa prečišćavanja vode otklanjaju se mehaničke nečistoće, hlor, hlorna jedinjenja, pesticidi i druga štetna jedinjenja kao i 99.9% virusa i bakterija iz vode.

Osnovni sastavni delovi aparata:

Predfilter – kombinovani sedimentni + ugljeni predfilter.

Glavni filter – kapsulirana RO membrana 80 GPD
Završni post filter – detox post filter.
Booster pumpa – opciono.
Kompresor za hlađenje.
Rezervoar hladne vode kapaciteta 3 l.
Rezervoar vruće vode kapaciteta 1,4 l.

U donjoj polovini kućišta aparata smešteni su svi filteri, booster pumpa – opciono, kompresor za hlađenje. U gornjoj polovini kućišta smešteni su rezervoari. Rezervoar sa grijačem za vruću vodu zapremine 1,40 litara i kapaciteta oko 10 čaša vode temperature 70-90°C. Rezervoar sa hladnom vodom zapremine 3 litre i kapaciteta oko 20 čaša vode temperature 4-12°C. Istakanje vode vrši se na slavini na prednjoj strani aparata. Vodu željene temperature biramo pritiskom na tastere Cold ili Hot prije istakanja na prednjem panelu iznad slavine. Radom aparata upravlja elektronski sklop sa zaštitom od pregrevanja vruće vode i termostatom za hladnu vodu.
Uz svaki NOBEL aparat opciono može da se ugradi magnetajzer MZ-RO uređaj koji prolaskom vode kroz njegovo jako magnetno polje uređuje klastere vode na manje delove. Tako obrađenu vodu lakše prihvataju ćelije u ljudskom organizmu.

Tehnički podaci

Maksimalna količina filtriranja: 80-120 l vode za piće u 24 sata
Minimalni / maksimalni pritisak vode: 1,5- 6 bara
Zapremina rezervoara: 3 l hladne vode (4-12 °C), 1.4 l vruće vode (70-90°C).
Radna temperatura dovodne vode: 10-30°C
Maksimalna količina rastvorljivih materija u vodi: 2.000 mg/l
Električno napajanje: 220V – 60 Hz, hlađenje 100W, grejanje 430W.
Dimenzije aparata: (visina x širina x dubina) 550 x 260 x 470 mm.

Mjesto ugradnje:

  • Na radnoj kuhinjskoj površini.

PROIZVODI IZ ISTE KATEGORIJE