0038269030777 nobelcg@t-com.me

PROIZVODI > KUĆNI RO SISTEM

kućni ro sistem

FC-700RO

80-120 l vode za piće za 24 sata

Aparat nove generacije FC-700RO zasniva se isključivo na procesu  mehaničkog prečišćavanja vode. Proces prečišćavanja vode putem reverzno osmotske …

kućni ro sistem

STELLA

Aparat STELLA je tradicionalni RO aparat koji se ugrađuje u sudoperu ali sa novim inovativnim dizajnom i olakšanim pristupom zamjeni filtera i održavanju…

kućni ro sistem

STELA P

Osnovni princip rada NOBEL aparata STELLA zasniva se isključivo na procesu  mehaničkog prečišćavanja vode. Proces prečišćavanja vode…

 

kućni ro sistem

MAGMA

Osnovni princip rada aparata NOBEL Magma zasniva se isključivo na procesu mehaničkog prečišćavanja vode kroz predfiltere i RO membranu. Izuzetno…