AKS603 PVDF

Opis rada

Dozir pumpe se najčešće koriste za hlorisanje, tj. dezinfekciju vode za piće

Dozir pumpe u protoku vode doziraju neophodne hemikalije kako bi izvršile potrebnu dezinfekciju vode za piće.

Djelovi pumpe su izrađeni od materijala koji su otporni na oksidaciona sredstva, kao što su kiseline i baze.

Tehnički podaci

Elektro napajanje: 240VAC
Radna temperatura: 5° do 35°C
Keramički loptasti ventil
Kućište od PP materijala
Teflonska membrana
Dimenzije: 119 x 231 x 150 mm
Pritisak: 8 bara
Protok: 5 l/h

PROIZVODI IZ ISTE KATEGORIJE