RE 1820-50

Opis rada

Reverzno osmotske membrane marke FilmTec su jedne od najpoznatijih membrana za kućnu upotrebu. Naprednom tehnologijom izrađene su da obezbijede visoke performanse prilikom prečišćavanja vode tokom cijelog perioda eksploatacije.

Ove membrane su sertifikovane prema NSF 58 standardu tako da obezbeđuju pouzdane performanse u pogledu protoka, odstranjivanja nečistoća, organskih materija i mikroorganizama, kao što su bakterije i virusi. Njihov rad je pouzdan i konstantan u dugom periodu, u teškim uslovima rada, kao što su visok sadržaj nečistoća u vodi, temperatura do 45 ºC i pH vrednost vode od 2-11.

Tehnički podaci

Membrana RE-1812-50 GPD (GPD-galona na dan) prema fabričkoj specifikaciji uslova rada može dati 50 galona, tj. oko 180 litara prečišćene vode na dan.
U praksi u nekim prosečnim uslovima rada ( temperatura vode, pritisak i stepen zaprljanosti vode) može prečistiti 80-120 litara vode na dan.

Mjesto ugradnje:

Najčešće korišćena RO membrana kod svih tipova aparata za prečišćavanje vode.

PROIZVODI IZ ISTE KATEGORIJE