PURECLEAR LS PANEL

PURECLEAR LS PANEL

PURECLEAR LS PANEL Opis rada Kompaktni automatski RO sistem sklopljen na metalni ram, ofarban u komori antikorozivnim premazom sa aluminijumskim panelom.Odgovarajući predtretman se mora primeniti u zavisnosti od kvaliteta ulazne vode koja se prečišćava. Panelni RO...
PURECLEAR LS BASE

PURECLEAR LS BASE

PURECLEAR LS BASE Opis rada Kompaktni automatski RO sistem sklopljen na metalni ram, ofarban u komori antikorozivnim premazom sa aluminijumskim prednjim panelom. Odgovarajući predtretman se mora primjeniti u zavisnosti od kvaliteta ulazne vode koja se prečišćava....
NOBEL RO-800

NOBEL RO-800

NOBEL RO-800 Opis rada NOBEL RO-800 je aparat za prečišćavanje vode pomoću reverznoosmotske membrane kapaciteta do 2.000 l/dan. Ovaj aparat namenjen je za komercijalne i industrijske svrhe, tamo gde je neophodna prečišćena voda visokog kvaliteta. Ovakvi aparati...