NOBEL RO-800

Opis rada

NOBEL RO-800 je aparat za prečišćavanje vode pomoću reverznoosmotske membrane kapaciteta do 2.000 l/dan. Ovaj aparat namenjen je za komercijalne i industrijske svrhe, tamo gde je neophodna prečišćena voda visokog kvaliteta. Ovakvi aparati najčešće se koriste u ugostiteljskim objektima svih vrsta, u procesu rada proizvodnje i u industrijskim postrojenjima. Aparat je smešten u kompaktno kućište sa potrebnom opremom za automatski rad.

Kompletna instalacija sastavljena je od materijala sertifikovanih za prehrambenu i farmaceutsku industriju. Kvalitetni filteri kao predtretman i kvalitetna membrana visokog protoka obezbeđuju

visok kvalitet prečišćene vode. Kompaktno kućište u ramu dozvoljava lak pristup radi održavanja, zamjene filtera i membrane. Stalna tehnička podrška, servis i dvogodišnja garancija, garant su za kontinualnu eksploataciju. Tretman prečišćavanja vode aparatom NOBEL RO 800 podrazumijeva da se ispred aparata instaliraju određeni pre-filteri i omekšivač vode, kako bi mu se omogućio ispravan rad i dobio zahtevani kvalitet i kvantitet prečišćene vode.

U zavisnosti od lokacije objekta gde se ugrađuje oprema i na osnovu fizičko-hemijske analize ulazne vode koja se tretira, određuju se tipovi pred-filtera i kapacitet omekšivača.

Opis rada

NOBEL RO-800 je aparat za prečišćavanje vode pomoću reverznoosmotske membrane kapaciteta do 2.000 l/dan. Ovaj aparat namenjen je za komercijalne i industrijske svrhe, tamo gde je neophodna prečišćena voda visokog kvaliteta. Ovakvi aparati najčešće se koriste u ugostiteljskim objektima svih vrsta, u procesu rada proizvodnje i u industrijskim postrojenjima. Aparat je smešten u kompaktno kućište sa potrebnom opremom za automatski rad.

Kompletna instalacija sastavljena je od materijala sertifikovanih za prehrambenu i farmaceutsku industriju. Kvalitetni filteri kao predtretman i kvalitetna membrana visokog protoka obezbeđuju visok kvalitet prečišćene vode. Kompaktno kućište u ramu dozvoljava lak pristup radi održavanja, zamjene filtera i membrane. Stalna tehnička podrška, servis i dvogodišnja garancija, garant su za kontinualnu eksploataciju. Tretman prečišćavanja vode aparatom NOBEL RO 800 podrazumijeva da se ispred aparata instaliraju određeni pre-filteri i omekšivač vode, kako bi mu se omogućio ispravan rad i dobio zahtevani kvalitet i kvantitet prečišćene vode.

U zavisnosti od lokacije objekta gde se ugrađuje oprema i na osnovu fizičko-hemijske analize ulazne vode koja se tretira, određuju se tipovi pred-filtera i kapacitet omekšivača.

Tehnički podaci

Kapacitet aparata: 2.000 l/dan, protok 90 l/čas
RO membrana tip RE-4021T x 1 kom
El. napajanje 230V, 50Hz, snaga 0,5 kW

Mjesto ugradnje:

  • Na podu ispod raspoložive radne površine

Dimenzije uređaja: 0 x 40 x 50 cm (visina x širina x dubina)

PROIZVODI IZ ISTE KATEGORIJE