PURECLEAR LS PANEL

Opis rada

Kompaktni automatski RO sistem sklopljen na metalni ram, ofarban u komori antikorozivnim premazom sa aluminijumskim panelom.Odgovarajući predtretman se mora primeniti u zavisnosti od kvaliteta ulazne vode koja se prečišćava.

Panelni RO sistem sastoji se od:

2 x 10’’ predfiltera od 1 mikrona
Solenoid ventila za start/stop vode
Stop prekidača nedovoljnog pritiska ulazne vode
Bronzane rotacione pumpe
Fiberglas kućišta membrane
TFC membrane za srednje pritiske
Elektro kutije sa kontrolom +PLC
Automskog autoispiranja membrane
Protokomjera čiste, otpadne i recirkulacione vode
Regulacionih ručnih ventila recirkulacione i otpadne vode
3 manometra
Poliamid i PVC razvodnih cevi
Front panela od aluminijuma
2 x 10’’ predfiltera od 1 mikrona
Solenoid ventila za start/stop vode
Stop prekidača nedovoljnog pritiska ulazne vode
Bronzane rotacione pumpe
Fiberglas kućišta membrane
TFC membrane za srednje pritiske
Elektro kutije sa kontrolom +PLC
Automskog autoispiranja membrane
Protokomjera čiste, otpadne i recirkulacione vode
Regulacionih ručnih ventila recirkulacione i otpadne vode
3 manometra
Poliamid i PVC razvodnih cevi
Front panela od aluminijuma

Kapacitet prečišćavanja kalkulisan je sa parametrima ulazne vode 18°C i 2000ppm.

Tehnički podaci

Napajanje strujom: 380V
Napojni pritisak vode: 2 do 6 bara
Maksimum 3500TDS ulazne vode

Dimenzije: visina 1.700 x dubina 650 x širina 500 mm

PROIZVODI IZ ISTE KATEGORIJE