0038269030777 nobelcg@t-com.me

PROIZVODI > kućni omekšivači

kućni omekšivači

NG-28 Nobel Galaxy

Tvrdoću prirodnih voda uglavnom izazivaju joni kalcijuma, magnezijuma i gvožđa neorganskog porekla. Kalcijum i magnezijum se u…

kućni omekšivači

D-01

Omekšivači DELTA predstavljaju novi koncept u svetu aparata za omekšavanje i tretmana vode. Delta omekšivači rade bez električne energije, samo…

kućni omekšivači

D-02

Omekšivači DELTA predstavljaju novi koncept u svetu aparata za omekšavanje i tretmana vode. Delta omekšivači rade bez električne energije, samo na hidraulički…

kućni omekšivači

D-03

Omekšivači DELTA predstavljaju novi koncept u svetu aparata za omekšavanje i tretmana vode. Delta omekšivači rade bez električne energije, samo na hidraul …

kućni omekšivači

GALAXY

Galaxy je omekšivač koji iz vode otklanja tvrdoću ( kamenac) i pritom štiti svu kućnu instalaciju i aparate koji su piključeni na vodu…