NG 28 NOBEL GALAXY

NG 28 nobel galaxy je urađaj za pripremu vode.

Tehnički podaci

Visina rezervoara soli: 102.2. cm
Prečnik rezervoara soli: 22.7. cm
Visina priključka za napajanje vode: 101.6. cm
Visina celog uredjaja: 121
Dužina/Širina: 50cm/42cm

Voda za napajanje uredjaja:

Nominalni protok vode: 38 l/min
Minimalni-maksimalni pritisak vode: 2-8,4 bar
Maksimalna temperatura vode: 49 °C
Maksimalno prisustvo dvovalentnog gvoždja: 4 ppm
Dnevni učinak uredjaja za omekšavanje vode ng 28 nobel galaxy: 3 do 10 m3/24h u zavisnosti od tvrdoće ulazne vode.

SVRHA I OPRAVDANOST PRIPREME VODE

Priprema vode zasniva se na prilagodavanju njenih svojstava i sastava zahtevima koji zavise od njene namene. Neizbežno područje pripreme vode proizilazi iz razlike izmedu stanja dostupne vode i zahteva koje ona mora zadovoljiti.

Tvrdoću prirodnih voda uglavnom izazivaju joni kalcijuma, magnezijuma i gvožđa neorganskog porekla. Kalcijum i magnezijum se u vodi javljaju uglavnom u obliku kiselih karbonata, sulfata i hlorida. Tvrdoća vode izražava se u stepenima ili u miligramekvivalentima (milivalima) jona kalcijuma i magnezijuma u jednoj litri vode. Tvrde (nepripremljene) vode u domaćinstvu zahtevaju duže kuvanje jela, kao i veću potrošnju vode za ispiranje sapuna – na 1 m3 tvrde vode troši se beskorisno oko 3 kg sapuna sa 60 % udela masti i 4 kg praška za pranje.

Tvrda voda ima izuzetno delovanje na vodovodne cevi i kućne uredaje koji su u neposrednom dodiru s vodom – kao sto su mašine za veš i posude, električni bojleri, uredaji za pitku vodu i rashladni uredaji.

Kalcijumove i magnezijumove soli uzrokuju i stvaranje trajnih mrlja i taloga na pločicama kupatila, kadama i jakuzzi kadama. U uredajima za centralno grejanje stvaraju taloge, na radijatorima i u cevovodu, koji izazivaju veći utrošak energije usled loše toplotne provodljivosti. Talozi kalcijum karbonata, nastali na površinama hladnjaka i kanala, usled zagrevanja vode i poremećaja karbonatne ravnoteže, višestruko povećavaju utrošak rashladne vode.

Svrha postupka pripreme vode za piće i za industrijsku namenu je stvarno uklanjanje katjona iz vode postupkom: – zamene tih spojeva, koji vodi daju tvrdoću

  • teško topivi spojevi koji se izluče u obliku taloga
  • zamene jona Ca++ i Mg++ drugim katjonima
  • prisutnost koji u vodi ne izazivaju tvrdoću a to su joni Na.

Priprema vode postupkom jonske izmene zasniva se na primeni jonita – jonskih izmjenjivača. To su čvrste (krute) supstance, netopive u vodi, koje imaju sposobnost zamene jona iz svog sastava jonima koji se nalaze u vodenom rastvoru.Učinak izmene iznosi 95 % do 100 %. Minerali otopljeni u vodi neorganskog su porekla, dakle ne mogu se rastvoriti u nasem organizmu. Izlučuju se u organizmu u obliku taloga u venama, uzrokujući njihovo sužavanje i krtost, te u bubrezima u obliku peska i bubrežnog kamenca, u zglobovima i na kostima. Nadražuju kožu te izazivaju alergije. Voda koja sadrži veliku količinu minerala neorganskog porekla nije izvor potreba naseg organizma potrebnim mineralima. Sloj za omekšavanje sadrži posebni sitno-zrnasti granulat za izmenu jona, visoke sposobnosti zamene jona kalcijuma i magnezijuma jonima natrijuma. Tvrdoća vode izaziva taloženje kamenca na cevima vodovodnih instalacija odnosno na grejnim telima grejača vode, izmjenjivačima toplote, kućnih uredaja, delovima industrijskih postrojenja itd., ubrzavajući njihovo uništavanje i znatno povećavajući potrošnju energije. Soli kalcijuma i magnezijuma sadržane u tvrdoj vodi izazivaju stvaranje tvrdih mrlja i taloga na kupatilskoj keramici, te nadražuju kožu. Sloj za omekšavanje je projektovan tako da voda prolazi preko celog sloja granulata, osiguravajući njegov maksimalni učinak.

PROIZVODI IZ ISTE KATEGORIJE